Visa Canada

ĐIỀU KIỆN CẦN ĐIỀU KIỆN ĐỦ Hộ chiếu gốc Còn hạn trên 6 tháng tính từ ngày xuất cảnh + phô tô các trang hộ chiếu trừ trang trắng 02 Ảnh 46 Chụp nền phông trắng 6 tháng gần nhất Thư mời Thư mời gốc của công ty mời tại Canada nêu rõ mục đích và [...]

Visa Hoa Kỳ

ĐIỀU KIỆN CẦN ĐIỀU KIỆN ĐỦ Hộ chiếu gốc Còn hạn ít nhất 06 tháng tính từ ngày xuất cảnh. Hộ chiếu cũ có những visa mà bạn đã từng được cấp trước đây cũng sẽ có ích cho bạn. 02 Ảnh 5×5 Chụp nền phông trắng 6 tháng gần nhất  mẫu ảnh hộ [...]