SINGAPORE – MALAYSIA

Lịch trình: SINGAPORE - MALAYSIA
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Ngày khởi hành: 24/1THÁNG 6: 08, 11, 22 ; THÁNG 7: 06, 20 ; THÁNG 8: 03, 06, 17, 31 ; THÁNG 9: 14, 28
Vận chuyển: Vietnam Airlines
Giá Tour 12.500.000- 13.990.000 VNĐ
Xem ngay

SINGAPORE – MALAYSIA THÁNG 8

Lịch trình: SINGAPORE - MALAYSIA THÁNG 8
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Ngày khởi hành: 2/8, 9/8, 16/8, 29/8, 30/8
Vận chuyển: VN
Giá Tour 14.015.000 VNĐ
Xem ngay