HONGKONG – SHOPPING

Lịch trình: HONGKONG - SHOPPING
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Ngày khởi hành: 14/7
Vận chuyển: HX
Giá Tour 12.650.000 VNĐ
Xem ngay

HONGKONG – SHOPPING

Lịch trình: HONGKONG - SHOPPING
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Ngày khởi hành: 7/7
Vận chuyển: HX
Giá Tour VNĐ
Xem ngay

HONGKONG – DISNEY LAND

Lịch trình: HONGKONG - DISNEY LAND
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Ngày khởi hành: 28/4/2017
Vận chuyển: Vietnam airline
Giá Tour 19.170.000 VNĐ
Xem ngay

HONGKONG – DISNEY LAND

Lịch trình: HONGKONG - DISNEY LAND
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Ngày khởi hành: 29/4/2017
Vận chuyển: Vietnam airline
Giá Tour 19.170.000 VNĐ
Xem ngay

HONGKONG – DISNEY LAND

Lịch trình: HONGKONG - DISNEY LAND
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Ngày khởi hành: 28/4/2017
Vận chuyển: Vietnam airline
Giá Tour 19.170.000 VNĐ
Xem ngay

HONGKONG – DISNEY LAND

Lịch trình: HONGKONG - DISNEY LAND
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Ngày khởi hành: 29/4/2017
Vận chuyển: Hong Kong Dragon Airlines
Giá Tour 18.030.000 VNĐ
Xem ngay