Visa Srilanka

ĐIỀU KIỆN CẦN ĐIỀU KIỆN ĐỦ Hộ chiếu gốc Còn hạn trên 6 tháng tính từ ngày xuất cảnh 02 Ảnh 46 Chụp nền phông trắng 6 tháng gần nhất Thư mời Thư mời từ các tổ chức công ty/chính phủ trong Việt Nam nơi du lịch được sử dụng hoặc đại diện. Thư mời từ [...]

Visa Ấn Độ

A.Đối với người Việt Nam ĐIỀU KIỆN CẦN ĐIỀU KIỆN ĐỦ Đơn xin cấp thị thực theo mẫu  (theo mẫu) Hộ chiếu gốc Còn hạn trên 6 tháng tính từ ngày xuất cảnh và phải còn ít nhất 2 trang để trống 02 ảnh 4×6 Ảnh chụp phông nền trắng, 6 tháng gần nhất Số điện thoại liên [...]

Visa HongKong

ĐIỀU KIỆN CẦN ĐIỀU KIỆN ĐỦ Hộ chiếu gốc Còn hạn trên 6 tháng tính từ ngày xuất cảnh 02 Ảnh 4X6 Chụp nền phông trắng 6 tháng gần nhất Chứng minh thư Bản pho to hoặc GKS hoặc Hộ khẩu Số điện thoại liên lạc Chủ hộ chiếu Chứng minh tài chính Bản gốc trên 30 triệu đồng của Ngân [...]