Visa HongKong

ĐIỀU KIỆN CẦN ĐIỀU KIỆN ĐỦ Hộ chiếu gốc Còn hạn trên 6 tháng tính từ ngày xuất cảnh 02 Ảnh 4X6 Chụp nền phông trắng 6 tháng gần nhất Chứng minh thư Bản pho to hoặc GKS hoặc Hộ khẩu Số điện thoại liên lạc Chủ hộ chiếu Chứng minh tài chính Bản gốc trên 30 triệu đồng của Ngân [...]